YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

Anasayfa MEB Destek Eğitim Programları YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Destek Eğitim Programı ( bireysel – grup ):
Yaygın gelişimsel bozukluk, birden fazla bozukluğu içeren genel bir tanı grubu olup erken çocukluk döneminde başlayan sosyal etkileşim, dil gelişimi ve davranış alanlarında yetersizliklere sahip olma durumudur.

Amerikan Psikiyatri Birliği, 1994 yılında yaygın gelişimsel bozuklukları beş bozukluktan oluşan bir grup olarak sınıflandırmıştır. Bunlar; 1. Otizm 2. Rett Sendromu 3. Çocukluğun Dezintegratif Bozukluğu 4. Asperger Bozukluğu 5. Başka Türlü Adlandırılmayan Yaygın Gelişimsel Bozukluk (Atipik Otizm)’ tur .

Bu program ile bireylerin;

İşlevsel becerilerin kazandırılmasına ön koşul oluşturan temel eşleme ve taklit becerilerini geliştirmeleri,
Sosyal etkileşim başlatma ve sürdürme becerilerini geliştirmeleri,
Alıcı ve ifade edici dil becerilerini geliştirmeleri,
İletişim becerilerini geliştirmeleri,
Bağımsız çalışma ve işlevde bulunma ile organize olma becerilerini kazanmaları,
Öz bakım ve günlük yaşam becerilerini geliştirmeleri,
Akademik becerilerini geliştirmeleri,
Toplumsal yaşama katılım ve sosyal uyum becerilerini geliştirmeleri beklenmektedir.

Aklınıza Takılan Sorular Var Mı?
Bize Ulaşın

(0242) 244 90 96
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?